Karel Havlíček Borovský - Král Lávra

Kral lavra video thumbnail

Desetiminutové výukové video

Česká republika / Světová a česká literatura 19. století / Poezie
Borovsky   kral lavra

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Světová a česká literatura 19. století / Poezie

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: KRÁL LÁVRA (KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

Literární druh a žánr:
satirická alegorická báseň (poezie, epika)
Literární směr:
knižně poprvé vydáno r. 1870 – posmrtně (vytvořeno v době vyhnanství v Brixenu – pol. 50. let – závěr autorova života); doznívající národní obrození
Jazyk a slovní zásoba:
použitý jazyk je lidový (prostý a jednoduchý), poměrně zastaralý (mnoho archaismů – např. "kvas") a velice vtipný, obsahuje mnoho hovorových, ale i knižních výrazů; dále zde nalezneme přirovnání a personifikaci (lidské vlastnosti u neživých předmětů)
Rytmus, verš, rým:
text je složen do strof; každá strofa obsahuje 7 veršů; verš je velice jednoduchý, rým nepravidelný

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?