Romain Rolland - Petr a Lucie

Petr a lucie video thumbnail

Desetiminutové výukové video

Francie / Próza / Světová literatura 20. a 21. století
Rolland   petr a lucie

Jednostránkový rozbor v PDF

Francie / Próza / Světová literatura 20. a 21. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: PETR A LUCIE (ROMAIN ROLLAND)

Literární druh a žánr:
milostná protiválečná novela (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1920 – 5 let poté, co autor obdržel Nobelovu cenu za literaturu (střední období autorovy tvorby); kritický realismus
Slovní zásoba:
spisovný jazyk; občas zastaralé výrazy (přechodníky) a slovosledy ve větách; kontrasty (válka/násilí/nenávist X láska, křehkost milenců X devastující síla války, apod.); cizojazyčné prvky (z francouzštiny); částečně také symbolika (skrytý význam) a archaismy
Stylistická charakteristika textu:
v textu jsou časté úvahové pasáže a další lyrické (nedějové) prvky, které narušují jednotu děje; najdeme zde také prvky psychologické prózy

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?