Karel Čapek - R.U.R.

R.u.r. video thumbnail

Desetiminutové výukové video

Česká republika / Česká literatura 20. a 21. století / Drama
Capek   r.u.r.

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Česká literatura 20. a 21. století / Drama

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: R.U.R. (KAREL ČAPEK)

Literární druh a žánr:
vědeckofantastické* (sci-fi) drama (divadelní hra) s prvky antiutopie*; činohra*
Literární směr:
vydáno r. 1920 (divadelní premiéra r. 1921 v Klicperově divadle v Hr. Králové) - počátek autorovy tvorby; české meziválečné drama*/demokratický proud*
Slovní zásoba:
převažuje spisovný jazyk; bohatá slov. zásoba (typická pro tvorbu K. Čapka) s řadou odborných výrazů z biologie (protoplazma, enzymy); nespisovný jazyk jen v řeči služky Nány (šak, strašnej); poprvé ve svět. literatuře se zde objevuje neologismus (novotvar) robot (K. Čapkovi ho poradil bratr Josef), který se následně celosvětově rozšířil
Stylistická charakteristika textu:
převažují dialogy mezi postavami (divadelní repliky); v přímé řeči převažují krátké věty; dialogy většinou stručné, zřetelné a svižné, doplněné scénickými poznámkami (Podává vizitku.)

...

Rozbor díla dále obsahuje rozšířený jazykový rozbor konkrétní textové ukázky včetně figur a tropů, rozbor textu, děj, charakteristiku jednotlivých postav, kompozici díla, prostor a čas, nejznámější inscenace hry, význam díla (hlavní témata, myšlenky a motivy), historický, literární a umělecký kontext, a samozřejmě i přehled autorova života včetně jeho další tvorby, vlivy jak na toto dílo tak na autorovu tvorbu jako celek nebo různé inspirace tímto dílem v literatuře i mimo ni (např. známá zfilmování). A nakonec i nějaká ta dobová literární kritika, vnímání díla laickou veřejností a jeho proměny, aktuálnost tématu a zpracování díla nebo srovnání s vybraným literárním dílem.

Na úplném konci všech našich rozborů najdeš ještě jednu specialitu - vysvětlivky všech důležitých pojmů, které se v rozboru objevily.

 

 

rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?