George Bernard Shaw - Pygmalion

Pygmalion video thumbnail

Desetiminutové výukové video

Velká Británie + Irsko / Světová literatura 20. a 21. století / Drama
Shaw   pygmalion

Jednostránkový rozbor v PDF

Velká Británie + Irsko / Světová literatura 20. a 21. století / Drama

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: PYGMALION (GEORGE BERNARD SHAW)

Literární druh a žánr:
satirická* (sociálně-kritická) komedie* - divadelní hra (drama)
Literární směr:
poprvé uvedeno r. 1913 ve Vídni (v Londýně r. 1914, napsáno již r. 1912) - střední období autorovy tvorby; modernismus*
Slovní zásoba:
převažuje spisovný jazyk s knižními výrazy (máti [matko], myslit [myslet]), občas i s hovorovými prvky (papouškuje); přímá řeč Lízy D. hovorová až vulgární (zatracená prdel)
Stylistická charakteristika textu:
převažuje přímá řeč jednotlivých postav (dialogy) v podobě typických divadelních replik (výstupů); vypravěče nahrazují tzv. scénické poznámky, které dotvářejí děj - tedy jakési autorovy poznámky ke způsobu chování postav v dané situaci („nemůže nabrat dech“, „Usedne po jeho levici. Pickering se posadí.“)

...

Rozbor díla dále obsahuje rozšířený jazykový rozbor konkrétní textové ukázky včetně figur a tropů, rozbor textu, děj, charakteristiku jednotlivých postav, kompozici díla, prostor a čas, nejznámější inscenace hry, význam díla (hlavní témata, myšlenky a motivy), historický, literární a umělecký kontext, a samozřejmě i přehled autorova života včetně jeho další tvorby, vlivy jak na toto dílo tak na autorovu tvorbu jako celek nebo různé inspirace tímto dílem v literatuře i mimo ni (např. známá zfilmování). A nakonec i nějaká ta dobová literární kritika, vnímání díla laickou veřejností a jeho proměny, aktuálnost tématu a zpracování díla nebo srovnání s vybraným literárním dílem.

Na úplném konci všech našich rozborů najdeš ještě jednu specialitu - vysvětlivky všech důležitých pojmů, které se v rozboru objevily.

 

 

rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?