Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša

Marys%cc%8ca video thumbnail

Desetiminutové výukové video

Česká republika / Drama / Světová a česká literatura 19. století
Mrstikove   marysa

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Drama / Světová a česká literatura 19. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: MARYŠA (BRATŘI MRŠTÍKOVÉ)

Literární druh a žánr:
sociální tragédie* (divadelní hra - drama) z venkovského prostředí
Literární směr:
premiéra r. 1894 v Národním divadle (po řadě odmítnutí, vrácení k přepracování a několikaletých úpravách) - pro oba bratry šlo o jedno z jejich prvních děl; Vilém Mrštík zpracoval dílo literárně, jeho bratr Alois k němu dodal námět; české realistické drama na konci 19. stol.; kritický realismus*
Slovní zásoba:
převažuje velice silné moravské nářečí s mnoha dialektismy konkrétně kombinace několika dialektů - hanáckého, slováckého a brněnského (podé mně [podej mi], čagan [druh hole], žeró [žerou], včil [nyní], turkyň [kukuřice], ešče [ještě], nechcu [nechci], néni [není], mlén [mlýn], neježďám [nejezdím]), resp. jednotlivé moravské jazykové prvky neboli tzv. moravismy
Text:
převažuje přímá řeč jednotlivých postav (dialogy) v podobě typických divadelních replik (výstupů); vypravěče nahrazují tzv. scénické poznámky, které dotvářejí děj - tedy jakési autorovy poznámky ke způsobu chování postav v dané situaci („vyjde ze statku“, „podává mu hůl“, „svěsí hlavu a přemýšlí“)

...

Rozbor díla dále obsahuje rozšířený jazykový rozbor konkrétní textové ukázky včetně figur a tropů, rozbor textu, děj, charakteristiku jednotlivých postav, kompozici díla, prostor a čas, nejznámější inscenace hry, význam díla (hlavní témata, myšlenky a motivy), historický, literární a umělecký kontext, a samozřejmě i přehled autorova života včetně jeho další tvorby, vlivy jak na toto dílo tak na autorovu tvorbu jako celek nebo různé inspirace tímto dílem v literatuře i mimo ni (např. známá zfilmování). A nakonec i nějaká ta dobová literární kritika, vnímání díla laickou veřejností a jeho proměny, aktuálnost tématu a zpracování díla nebo srovnání s vybraným literárním dílem.

Na úplném konci všech našich rozborů najdeš ještě jednu specialitu - vysvětlivky všech důležitých pojmů, které se v rozboru objevily.

 

 

rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?