Edgar Allan Poe - Havran

Havran video thumbnail

Desetiminutové výukové video

USA / Světová a česká literatura 19. století / Poezie
Poe   havran

Jednostránkový rozbor v PDF

USA / Světová a česká literatura 19. století / Poezie

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: HAVRAN (EDGAR ALLAN POE)

Literární druh a žánr:
baladická lyricko-epická báseň (poezie)
Literární směr:
vydáno r. 1845; romantismus
Slovní zásoba:
metafory, charakteristický verš (hlavně opakování jeho závěru "never more" - v překl. "nikdy více"); naprosto precizní popisy
Rytmus, verš, rým:
8-stopý trochej; charakteristické závěry veršů
Lyrický subjekt:
autor – hl. postava (v -ich formě) – osamělý muž

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?