Ernest Hemingway - Stařec a moře

Starec a more video thumbnail

Desetiminutové výukové video

USA / Světová literatura 20. a 21. století / Próza
Hemingway   starec a more

Jednostránkový rozbor v PDF

USA / Světová literatura 20. a 21. století / Próza

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: STAŘEC A MOŘE (ERNEST HEMINGWAY)

Literární druh a žánr:
dobrodružná novela (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1952 (pozdní období autorovy tvorby); dílo i autor se řadí do období tzv. ztracené generace; obecně jde o období světové poválečné prózy
Slovní zásoba:
převažuje spisovný jazyk; občas nalezneme výrazy z profesní mluvy (rybářské); bohatá slovní zásoba; časté a precizní vyjadřování tělesných a duševních pocitů a rozpoložení hl. postavy
Stylistická charakteristika textu:
velice úsporný jazykový styl (typický pro Hemingwaye) = až novinářská strohost, preciznost a jednoduchost textu; krátká souvětí; občas delší monology hl. postavy; rychlý spád děje

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?