Jaroslav Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Hasek   osudy dobreho vojaka svejka za svetove valky

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Česká literatura 20. a 21. století / Próza

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY (JAROSLAV HAŠEK)

Literární druh a žánr:
humoristický/satirický román (próza, epika)
Literární směr:
vydáváno na pokračování od r. 1921 – autor nestihl román dokončit (dokončeno r. 1923 Karlem Vaňkem); česká meziválečná próza
Slovní zásoba:
hovorová čeština; jednoduchý a srozumitelný jazyk; občas vulgární výrazy (značná lidovost); nacházíme zde i vojenský slang (ordonanc, sapér, apod.); germanismy
Stylistická charakteristika textu:
prvky absurdity; do textu jsou občas vkládány speciální útvary (např. novinové články, vyhlášky nebo písně); rozsáhlé a vtipné dialogy

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?