Karel Čapek - Bílá nemoc

Bila nemoc video thumbnail

Desetiminutové výukové video

Drama / Česká republika / Česká literatura 20. a 21. století
Capek   bila nemoc

Jednostránkový rozbor v PDF

Drama / Česká republika / Česká literatura 20. a 21. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: BÍLÁ NEMOC (KAREL ČAPEK)

Literární druh a žánr:
drama (divadelní hra); na pomezí činohry* a tragédie*
Literární směr:
vydání i premiéra r. 1937 – pozdní fáze autorovy tvorby; řazeno mezi jeho díla s protiválečnou a protinacistickou tematikou; české meziválečné drama* / demokratický proud*
Slovní zásoba:
spisovná čeština; velmi bohatá slov. zásoba (typické pro K.Čapka); lékařská terminologie (v latině); emotivní výrazy; cizojazyčné výrazy (z něm., angl. i franc.)
Stylistická charakteristika textu:
text srozumitelný a pochopitelný; převažují stručné a živé dialogy, doplněné scénickými poznámkami (Jde ke stolu…); místy monology; méně charakteristika postav

...

Rozbor díla dále obsahuje rozšířený jazykový rozbor konkrétní textové ukázky včetně figur a tropů, rozbor textu, děj, charakteristiku jednotlivých postav, kompozici díla, prostor a čas, nejznámější inscenace hry, význam díla (hlavní témata, myšlenky a motivy), historický, literární a umělecký kontext, a samozřejmě i přehled autorova života včetně jeho další tvorby, vlivy jak na toto dílo tak na autorovu tvorbu jako celek nebo různé inspirace tímto dílem v literatuře i mimo ni (např. známá zfilmování). A nakonec i nějaká ta dobová literární kritika, vnímání díla laickou veřejností a jeho proměny, aktuálnost tématu a zpracování díla nebo srovnání s vybraným literárním dílem.

Na úplném konci všech našich rozborů najdeš ještě jednu specialitu - vysvětlivky všech důležitých pojmů, které se v rozboru objevily.

 

 

rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?