William Shakespeare - Romeo a Julie

Romeo a julie video thumbnail

Desetiminutové výukové video

Drama / Velká Británie + Irsko / Světová a česká literatura do konce 18. století
Shakespeare   romeo a julie

Jednostránkový rozbor v PDF

Drama / Velká Británie + Irsko / Světová a česká literatura do konce 18. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: ROMEO A JULIE (WILLIAM SHAKESPEARE)

Literární druh a žánr:
veršovaná milostná divadelní hra - tragédie* (drama); místy prozaické prvky

Literární směr:
divadelní premiéra r. 1595 v Londýně – 1. (optimistické) období autorovy tvorby (napsána pravděpodobně mezi lety 1591-1595, v tištěné podobě poprvé vydána r. 1597); alžbětinské divadlo*; renesance*

Slovní zásoba:
převažuje spisovný jazyk; často zastaralé tvary, hodně archaismů* (zašveholil) a básnických výrazů (ni)

Rytmus, verš, rým:
*blankvers (5stopý nerýmovaný jambický* verš) – typický Shakespearův vytříbený a vznešený styl; počet slabik ve verších nepravidelný (9-14)

...

Rozbor díla dále obsahuje rozšířený jazykový rozbor konkrétní textové ukázky včetně figur a tropů, rozbor textu, děj, charakteristiku jednotlivých postav, kompozici díla, prostor a čas, nejznámější inscenace hry, význam díla (hlavní témata, myšlenky a motivy), historický, literární a umělecký kontext, a samozřejmě i přehled autorova života včetně jeho další tvorby, vlivy jak na toto dílo tak na autorovu tvorbu jako celek nebo různé inspirace tímto dílem v literatuře i mimo ni (např. známá zfilmování). V rozboru je i nějaká tu dobová literární kritika, vnímání díla laickou veřejností a jeho proměny, aktuálnost tématu a zpracování díla nebo srovnání s vybraným literárním dílem.

Na úplném konci všech našich rozborů najdeš ještě jednu specialitu - vysvětlivky všech důležitých pojmů, které se v rozboru objevily.

Romea a Julii se naučíš snadno a rychle z našeho klasického materiálu, zejména pokud máš ve zvyku učit se "z papíru". Můžeš ale vyzkoušet i náš 10minutový VIDEOrozbor, který se hodí hlavně na krátkodobou paměť. Třeba animovaný děj se pamatuje vážně skvěle.

 

 

rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?