Karel Čapek - Válka s mloky

Capek   valka s mloky

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Česká literatura 20. a 21. století / Próza

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: VÁLKA S MLOKY (KAREL ČAPEK)

Literární druh a žánr:
antiutopický román (próza, epika)
Literární směr:
poprvé kompletně vydáno r. 1936 (1935-1936 vydáváno v Lidových novinách na pokračování) – závěr autorovy tvorby; česká meziválečná próza
Slovní zásoba:
často se zde objevuje hovorová až nespisovná čeština s nářečními a cizojazyčnými prvky (zejména v dialozích); jinak spisovná čeština; občas odborné pasáže a výrazy; obecně jde o velice bohatý a zajímavý jazyk
Stylistická charakteristika textu:
jasně patrné novinářské prvky (novinové výstřižky); převládá popis; méně časté jsou dialogy; v textu se autor mnoha různými způsoby věnuje problematice německého nacismu (alegorie na nacistickou rozpínavost)

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?