John Steinbeck - O myších a lidech

O mys%cc%8ci%cc%81ch a lidech video thumbnail

Desetiminutové výukové video

USA / Próza / Světová literatura 20. a 21. století
Steinbeck   o mysich a lidech

Jednostránkový rozbor v PDF

USA / Próza / Světová literatura 20. a 21. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: O MYŠÍCH A LIDECH (JOHN STEINBECK)

Literární druh a žánr:
sociální novela (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1937 - jedno z prvních úspěšnějších autorových děl; ztracená generace
Slovní zásoba:
dominuje zde hovorový jazyk s mnoha slangovými výrazy
Stylistická charakteristika textu:
mnoho dialogů; v textu převažuje běžné a srozumitelné vyprávění

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?