Karel Jaromír Erben - Kytice

Kytice video thumbnail

Desetiminutové výukové video

Česká republika / Světová a česká literatura 19. století / Poezie
Erben   kytice

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Světová a česká literatura 19. století / Poezie

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: KYTICE (KAREL JAROMÍR ERBEN)

Literární druh a žánr:
lyricko-epická básnická sbírka (poezie); sbírka balad*
Literární směr:
vydáno r. 1853 (od r. 1861 i s baladou Lilie); český romantismus*
Slovní zásoba:
jazyk spisovný (zastaralý); archaismy* (robota, husar) a další zastaralé tvary (bodejž); zvukomalba* („…na topole podle skal, zelený mužík zatleskal“); zdrobněliny (husárek); citoslovce (bác!) → dějový spád + dramatičnost
Rytmus, verš, rým:
RÝM: sdružený - aabb (Vodník, Svatební košile, Zlatý kolovrat, Vrba, Lilie, Dceřina kletba), střídavý - abab (Kytice, Polednice, Štědrý večer, Poklad, Věštkyně)

...

Rozbor díla dále obsahuje rozšířený jazykový rozbor konkrétní textové ukázky včetně figur a tropů, rozbor textu, děj, charakteristiku postav, kompozici díla, prostor a čas, vypravěče, význam díla (hlavní témata, myšlenky a motivy), historický, literární a umělecký kontext, a samozřejmě i přehled autorova života včetně jeho další tvorby, vlivy jak na toto dílo tak na autorovu tvorbu jako celek nebo různé inspirace tímto dílem v literatuře i mimo ni (např. známá zfilmování). V rozboru je i nějaká tu dobová literární kritika, vnímání díla laickou veřejností a jeho proměny, aktuálnost tématu a zpracování díla nebo srovnání s vybraným literárním dílem.

Na úplném konci všech našich rozborů najdeš ještě jednu specialitu - vysvětlivky všech důležitých pojmů, které se v rozboru objevily.

Kytici se naučíš snadno a rychle z našeho klasického materiálu, zejména pokud máš ve zvyku učit se "z papíru". Můžeš ale vyzkoušet i náš 10minutový VIDEOrozbor, který se hodí hlavně na krátkodobou paměť. Třeba animovaný děj ke všem 13 baladám se pamatuje vážně skvěle.

 

 

rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021, ukázka

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?