Christiane F. - My děti ze stanice ZOO

Felscherinowova   my deti ze stanice zoo

Jednostránkový rozbor v PDF

Německo / Světová literatura 20. a 21. století / Próza

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: MY DĚTI ZE STANICE ZOO (CHRISTIANE F.)

   Literární druh a žánr:

autobiografický/reportážní román (próza, epika)

   Literární směr:

poprvé knižně vydáno r. 1978 (text před vydáním v knižní podobě vycházel na pokračování v časopise Stern) – autorčino první dílo (text napsali novináři deníku Stern - Kai Hermann a Horst Rieck; světová poválečná literatura; naturalismus; postmodernismus

   Slovní zásoba:

převažuje hovorový (“o mrtvejch”, “cool”) až nespisovný jazyk; časté jsou vulgarismy (“do prdele”), objevuje se slang z prostředí drogově závislých (“zlatá rána”, “háčko”)

  Stylistická charakteristika textu

  Vypravěč

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autorka

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?