Daniel Defoe - Robinson Crusoe

Defoe   robinson crusoe

Jednostránkový rozbor v PDF

Velká Británie + Irsko / Próza / Světová a česká literatura do konce 18. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: ROBINSON CRUSOE (DANIEL DEFOE)

Literární druh a žánr:
dobrodružný román psaný deníkovou formou (próza, epika)
Literární směr:
poprvé vydáno r. 1719 – spíše střední období autorovy tvorby, nicméně šlo o autorův první velký úspěch; anglické osvícenství
Slovní zásoba:
spisovný jazyk
Stylistická charakteristika textu:
deníková forma; lyrické prvky (prvky nedějovosti); jednoduchost jazyka; propracované popisy – zdání pravdivého příběhu

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

 

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?