Jan Neruda - Povídky malostranské

Neruda   povidky malostranske

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Světová a česká literatura 19. století / Próza

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: POVÍDKY MALOSTRANSKÉ (JAN NERUDA)

Literární druh a žánr:
soubor povídek (próza, epika)
Literární směr:
poprvé vydáno r. 1877 (jednotlivé povídky vycházely samostatně v časopisech již dříve) – spíše střední období autorovy tvorby; realismus
Slovní zásoba:
velice bohatá slovní zásoba; spisovný jazyk – zastaralá čeština; mnoho zastaralých výrazů – přechodníky a archaismy; občas prvky z hovorové češtiny
Stylistická charakteristika textu:
propracovaná charakteristika jednotlivých postav

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?