Vladislav Vančura - Rozmarné léto

Screenshot 2020 06 09 at 09.46.11 copy

Desetiminutové výukové video

Česká republika / Česká literatura 20. a 21. století / Próza
Vancura   rozmarne leto

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Česká literatura 20. a 21. století / Próza

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: ROZMARNÉ LÉTO (VLADISLAV VANČURA)

Literární druh a žánr:
humoristická novela* (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1926 - rané období autorovy tvorby; česká meziválečná próza*; poetismus*
Slovní zásoba:
spisovná, ale výrazně zastaralá, poetická a experimentální čeština; mnoho zastaralých prvků -  přechodníky (vyňavše, řkouce, odvraceje se, dívaje se, řka), archaismy* (kapot [plášť s kapucí], roubení [ohrazení], zardít se [zastydět se/zčervenat], chocholík [špička/výběžek]), historismy* (markytánky [prodavačky zboží a jídla ve vojsku]); řada knižních výrazů...
Stylistická charakteristika textu:
dialogy (přímá řeč postav) i monology; typická jsou dlouhá, složitá a květnatá souvětí

...

Rozbor díla dále obsahuje rozšířený jazykový rozbor hned dvou textových ukázek včetně figur a tropů, rozbor textu, děj, charakteristiku jednotlivých postav, kompozici díla, prostor a čas, vypravěče, význam díla (hlavní témata, myšlenky a motivy), historický, literární a umělecký kontext, a samozřejmě i přehled autorova života včetně jeho další tvorby, vlivy jak na toto dílo tak na autorovu tvorbu jako celek nebo různé inspirace tímto dílem v literatuře i mimo ni (např. známá zfilmování). A nakonec i nějaká ta dobová literární kritika, vnímání díla laickou veřejností a jeho proměny, aktuálnost tématu a zpracování díla nebo srovnání s vybraným literárním dílem.

Na úplném konci všech našich rozborů najdeš ještě jednu specialitu - vysvětlivky všech důležitých pojmů, které se v rozboru objevily.

 

 

rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021, ukázka

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?