Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye

Obraz doriana graye video thumbnail

Desetiminutové výukové video

Velká Británie + Irsko / Světová a česká literatura 19. století / Próza
Wilde   obraz doriana graye

Jednostránkový rozbor v PDF

Velká Británie + Irsko / Světová a česká literatura 19. století / Próza

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: OBRAZ DORIANA GRAYE (OSCAR WILDE)

Literární druh a žánr:
společenský román (próza, epika)
Literární směr:
poprvé vyšlo r. 1890 – začátek posledního desetiletí Wildeovy tvorby (po úpravách vyšlo dílo znovu r. 1891); viktoriánská éra
Slovní zásoba:
jednoduchý spisovný jazyk; noblesnější jazykový styl charakteristický pro vyšší společnost; cizojazyčné prvky
Stylistická charakteristika textu:
hororové prvky; vliv gotiky; pohádkové a nadpřirozené prvky; propracované popisy; promyšlené dialogy; myšlenkově založené monology

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?