Nikolaj Vasiljevič Gogol - Revizor

Revizor video thumbnail

Desetiminutové výukové video

Drama / Rusko / Světová a česká literatura 19. století
Gogol   revizor

Jednostránkový rozbor v PDF

Drama / Rusko / Světová a česká literatura 19. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: REVIZOR (NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL)

Literární druh a žánr:
satirická komedie* (divadelní hra); ŽÁNR: komedie*
Literární směr:
premiéra r. 1836 (Petrohrad) – střední období autor. tvorby; kritický realismus*
Slovní zásoba:
jazyk spisovný, občas hovorové prvky (kapánek, to budete koukat, tohohle); místy nespisovné až vulgární výrazy (kejhák), poměrně časté jsou zastaralé prvky, např. archaismy* (poštmistr, gáže); občas také zdrobněliny (krámek)
Stylistická charakteristika textu:
klasické dělení textu mezi jednotlivé postavy ve formě dialogu používaného v divadel. hrách (tzv. divadelní repliky) – většinou kratší pasáže; doplněno krátkými scénickými poznámkami, kterými autor upřesňuje děj (prchlivě)

...

Rozbor díla dále obsahuje rozšířený jazykový rozbor konkrétní textové ukázky včetně figur a tropů, rozbor textu, děj, charakteristiku jednotlivých postav, kompozici díla, prostor a čas, nejznámější inscenace hry, význam díla (hlavní témata, myšlenky a motivy), historický, literární a umělecký kontext, a samozřejmě i přehled autorova života včetně jeho další tvorby, vlivy jak na toto dílo tak na autorovu tvorbu jako celek nebo různé inspirace tímto dílem v literatuře i mimo ni (např. známá zfilmování). A nakonec i nějaká ta dobová literární kritika, vnímání díla laickou veřejností a jeho proměny, aktuálnost tématu a zpracování díla nebo srovnání s vybraným literárním dílem.

Na úplném konci všech našich rozborů najdeš ještě jednu specialitu - vysvětlivky všech důležitých pojmů, které se v rozboru objevily.

 

 

rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?