Molière - Lakomec

Lakomec video thumbnail

Desetiminutové výukové video

Francie / Drama / Světová a česká literatura do konce 18. století
Moliere   lakomec

Jednostránkový rozbor v PDF

Francie / Drama / Světová a česká literatura do konce 18. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: LAKOMEC (MOLIÈRE)

Literární druh a žánr:
divadelní hra (drama); klasická komedie*
Literární směr:
poprvé uvedeno r. 1668 v pařížském divadle Palais-Royal [palé roajal]; vrcholné období autorovy tvorby; klasicismus*
Slovní zásoba:
převažuje spisovný jazyk s mnoha zastaralými prvky - např. zastaralé tvary sloves v infinitivu (svěřiti, zadávati); proloženo hovorovými výrazy (všecko)
Stylistická charakteristika textu:
detailní (dějová) charakteristika postav; komediální a důvtipné zápletky; úsměvná nedorozumění; hru tvoří zejména dialogy jednotlivých postav ve formě klasických divadelních replik, částečně pak i monology

...

Rozbor díla dále obsahuje rozšířený jazykový rozbor konkrétní textové ukázky včetně figur a tropů, rozbor textu, děj, charakteristiku jednotlivých postav, kompozici díla, prostor a čas, nejznámější inscenace hry, význam díla (hlavní témata, myšlenky a motivy), historický, literární a umělecký kontext, a samozřejmě i přehled autorova života včetně jeho další tvorby, vlivy jak na toto dílo tak na autorovu tvorbu jako celek nebo různé inspirace tímto dílem v literatuře i mimo ni (např. známá zfilmování). V rozboru je i nějaká tu dobová literární kritika, vnímání díla laickou veřejností a jeho proměny, aktuálnost tématu a zpracování díla nebo srovnání s vybraným literárním dílem.

Na úplném konci všech našich rozborů najdeš ještě jednu specialitu - vysvětlivky všech důležitých pojmů, které se v rozboru objevily.

Lakomce se naučíš snadno a rychle z našeho klasického materiálu, zejména pokud máš ve zvyku učit se "z papíru". Můžeš ale vyzkoušet i náš 10minutový VIDEOrozbor, který se hodí hlavně na krátkodobou paměť. Třeba animovaný děj se pamatuje vážně skvěle.

 

rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021, ukázka, moliere

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?