Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie

Borovsky   tyrolske elegie

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Poezie / Světová a česká literatura 19. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: TYROLSKÉ ELEGIE (KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ)

Literární druh a žánr:
ostrá satirická báseň (lyricko-epická poezie) – žalozpěv
Literární směr:
poprvé vydáno (v časopise) r. 1861 – již po autorově smrti (dílo bylo vytvořeno již r. 1852 v Brixenu – závěr jeho života); doznívající národní obrození
Jazyk a slovní zásoba:
převažuje hovorová čeština ("ekypáž") s častými archaismy; obecně jde o velmi jednoduchý a čtivý jazyk, občas nalezneme i výrazy z novinářského slangu; z uměleckých prostředků autor použil např. personifikaci (připisování lidských vlastností neživým předmětům – v situaci, kdy mluví k měsíčku), často sarkasmus nebo velmi vtipná a trefná přirovnání
Rytmus, verš, rým:
RÝM: velmi jednoduchý a přehledný; RYTMUS: trochej

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?