Bohumil Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále

Hrabal   obsluhoval jsem anglickeho krale

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Česká literatura 20. a 21. století / Próza

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE (BOHUMIL HRABAL)

Literární druh a žánr:
filozofický román (próza, epika)
Literární směr:
dokončeno r. 1971, ale vydáno až r. 1980 v zahraničí (u nás oficiálně až r. 1989); česká poválečná literatura
Slovní zásoba:
spíše hovorová čeština (Hrabalův osobitý styl), která se však mísí i se spisovným a kultivovaným jazykem
Stylistická charakteristika textu:
v textu najdeme erotické i filozofické prvky, to vše často ve velice dlouhých souvětích – znak surrealismu (nepřerušovaný proud myšlenek); všechny kapitoly začínají slovy: "Dávejte pozor, co Vám teďka řeknu."

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?