Jaroslav Vrchlický - Noc na Karlštejně

Noc na karls%cc%8ctejne%cc%8c video thumbnail

Desetiminutové výukové video

Česká republika / Drama / Světová a česká literatura 19. století
Vrchlicky   noc na karlstejne

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Drama / Světová a česká literatura 19. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: NOC NA KARLŠTEJNĚ (JAROSLAV VRCHLICKÝ)

Literární druh a žánr:
historická komedie*/veselohra (divadelní hra/drama)
Literární směr:
premiéra r. 1884 v Národním divadle - střední období autorovy tvorby; realismus*; české realistické drama
Slovní zásoba:
spisovný, ale velmi zastaralý jazyk - mnoho historismů* (šenk [sluha určený k nalévání vína], páže [sloužící]), archaismů* (purkrabí [kastelán]) i dalších zastaralých tvarů, např. sloves v infinitivu (slyšeti, nevěřiti, skrýti se, vkročiti)
Stylistická charakteristika textu:
v textu převažují dialogy, resp. dělení řeči mezi jednotlivé postavy v podobě typických divadelních replik

...

Rozbor díla dále obsahuje rozšířený jazykový rozbor konkrétní textové ukázky včetně figur a tropů, rozbor textu, děj, charakteristiku jednotlivých postav, kompozici díla, prostor a čas, nejznámější inscenace hry, význam díla (hlavní témata, myšlenky a motivy), historický, literární a umělecký kontext, a samozřejmě i přehled autorova života včetně jeho další tvorby, vlivy jak na toto dílo tak na autorovu tvorbu jako celek nebo různé inspirace tímto dílem v literatuře i mimo ni (např. známá zfilmování). A nakonec i nějaká ta dobová literární kritika, vnímání díla laickou veřejností a jeho proměny, aktuálnost tématu a zpracování díla nebo srovnání s vybraným literárním dílem.

Na úplném konci všech našich rozborů najdeš ještě jednu specialitu - vysvětlivky všech důležitých pojmů, které se v rozboru objevily.

 

 

rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?