Charles Dickens - Oliver Twist

Dickens   oliver twist

Jednostránkový rozbor v PDF

Velká Británie + Irsko / Próza / Světová a česká literatura 19. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: OLIVER TWIST (CHARLES DICKENS)

Literární druh a žánr:
sociální román (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1838 – jedno z prvních autorových děl; jde o silně realistické dílo (realismus); viktoriánská éra
Slovní zásoba:
spisovný jazyk; občas hovorové výrazy; často nalezneme "profesní" mluvu (zlodějskou)
Stylistická charakteristika textu:
naturalistické prvky; propracované popisy

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

 

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?