Alexander Sergejevič Puškin - Evžen Oněgin

Puskin   evzen onegin

Jednostránkový rozbor v PDF

Rusko / Světová a česká literatura 19. století / Próza

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: EVŽEN ONĚGIN (ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN)

Literární druh a žánr:
román ve verších (poezie/próza – epika)
Literární směr:
dílo bylo vydáváno postupně (jako seriál) v letech 1823-1831; kompletně knižně vyšlo poprvé r. 1833; autor tvořil dílo v raném období své tvorby; romantismus
Slovní zásoba:
spisovný jazyk; převažují knižní tvary slov
Rytmus, verš, rým:
tzv. oněginská sloka (každá sloka obsahuje 14 veršů); 4-stopý přízvučný (rýmovaný) jambický verš
Stylistická charakteristika textu:
občas dlouhé monology jednotlivých postav (např. dopis Taťány Oněginovi)

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?