William Shakespeare - Hamlet, kralevic dánský

Hamlet video thumbnail

Desetiminutové výukové video

Velká Británie + Irsko / Drama / Světová a česká literatura do konce 18. století
Shakespeare   hamlet

Jednostránkový rozbor v PDF

Velká Británie + Irsko / Drama / Světová a česká literatura do konce 18. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: HAMLET (WILLIAM SHAKESPEARE)

Literární druh a žánr:
drama (divadelní hra); tragédie*; střídání poezie (klasický verš) a prózy (prozaizovaný verš)
Literární směr:
části díla poprvé vytištěny r. 1603, obsáhlejší část r. 1604 (napsáno zřejmě mezi lety 1599-1602); prostřední autorovo tvůrčí období – pesimismus a rozčarování (tragická témata)); renesance*; alžbětinské drama*
Slovní zásoba:
spisovný a vznešený jazyk (odpovídající královskému prostředí příběhu); ve starších překladech (např. E. A. Saudka) množství zastaralých výrazů (archaismů*) a slovních hříček; dále básnické výrazy (či, oč)
Rytmus, verš, rým:
blankvers (5stopý nerýmovaný jamb); spíše volný verš* (prozaizovaný); vznešený styl

...

Rozbor díla dále obsahuje rozšířený jazykový rozbor konkrétní textové ukázky včetně figur a tropů, rozbor textu, děj, charakteristiku jednotlivých postav, kompozici díla, prostor a čas, nejznámější inscenace hry, význam díla (hlavní témata, myšlenky a motivy), historický, literární a umělecký kontext, a samozřejmě i přehled autorova života včetně jeho další tvorby, vlivy jak na toto dílo tak na autorovu tvorbu jako celek nebo různé inspirace tímto dílem v literatuře i mimo ni (např. známá zfilmování). A nakonec i nějaká ta dobová literární kritika, vnímání díla laickou veřejností a jeho proměny, aktuálnost tématu a zpracování díla nebo srovnání s vybraným literárním dílem.

Na úplném konci všech našich rozborů najdeš ještě jednu specialitu - vysvětlivky všech důležitých pojmů, které se v rozboru objevily.

 

 

rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?