Charlotte Brontëová - Jana Eyrová

Bronteova ch.   jana eyrova

Jednostránkový rozbor v PDF

Velká Británie + Irsko / Próza / Světová a česká literatura 19. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: JANA EYROVÁ (CHARLOTTE BRONTEOVÁ)

Literární druh a žánr:
sociálně-kritický román (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1847 – první úspěšné autorčino dílo; romantismus
Slovní zásoba:
spisovný, velice jednoduchý a snadno pochopitelný jazyk
Stylistická charakteristika textu:
dílo bylo psáno v období romantismu (romantický závěr), ale obsahuje i významné realistické prvky (ne vše je v knize idealizováno); obsahuje přímou řeč postav, dialogy i monology vypravěčky – hl. hrdinky

  Vypravěč

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?