Vítězslav Nezval - Edison

Nezval   edison

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Poezie / Česká literatura 20. a 21. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: EDISON (VÍTĚZSLAV NEZVAL)

Literární druh a žánr:
básnická lyricko-epická skladba (poezie, lyrika/epika)
Literární směr:
poprvé vydáno r. 1928 (vytvořeno r. 1927) – šlo o jedno z autorových prvních významnějších děl; většinou vycházelo v básnické sbírce Básně noci; poetismus; česká meziválečná poezie
Slovní zásoba:
spisovný jazyk; občas zastaralé prvky; časté anafory (opakování slov na začátku veršů); nalezneme i zvukomalbu nebo personifikaci (zosobnění – přisuzování lidských vlastností neživým věcem); kontrasty (noc X den; smutek X radost, apod.); chybí interpunkce
Rytmus, verš, rým:
VERŠ: přízvučný (rýmovaný); RYTMUS: trochej; RÝM: převažuje sdružený
Lyrický subjekt:
převažuje subjekt samotného autora (-ich forma), který popisuje své myšlenky a pocity

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?