Milan Kundera - Nesnesitelná lehkost bytí

Kundera   nesnesitelna lehkost byti

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Próza / Česká literatura 20. a 21. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: NESNESITELNÁ LEHKOST BYTÍ (MILAN KUNDERA)

Literární druh a žánr:
psychologický román (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1984 (ve Francii); v letech 1985-88 vydáno v Kanadě (68 ́Publishers); v ČR až r. 2006; dílo bylo vytvořeno v období autorovy emigrace ve Francii; postmodernismus
Slovní zásoba:
jazyk díla je spisovný, věcný, poměrně jednoduše pochopitelný; neskrývá žádné nejasnosti; časté autorovy otázky; občas metafory
Stylistická charakteristika textu:
specifický jazykový styl; rozvíjení myšlenek pomocí dlouhých souvětí; propracované dialogy; filozofické myšlenky, které nejsou součástí děje

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?