Karel Čapek - Povídky z jedné a druhé kapsy

Capek   povidky z jedne a druhe kapsy

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Próza / Česká literatura 20. a 21. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: POVÍDKY Z JEDNÉ A DRUHÉ KAPSY (KAREL ČAPEK)

Literární druh a žánr:
soubor 25 kratších, převážně detektivních povídek (próza, epika)
Literární směr:
obě části (P. z jedné kapsy i P. z druhé kapsy) poprvé vyšly r. 1929 (byly vydány i společně) – střední období autorovy tvorby; česká meziválečná próza
Slovní zásoba:
převažuje spisovná čeština s velice bohatou slovní zásobou (typický jazyk Karla Čapka); občas nalezneme mírně zastaralé výrazy; v některých povídkách také hovorový jazyk
Stylistická charakteristika textu:
častá přímá řeč, která převažuje nad monologem vypravěče; humorné, magické i dobrodružné prvky

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?