Emily Brontëová - Na Větrné hůrce

Bronteova e.   na vetrne hurce

Jednostránkový rozbor v PDF

Velká Británie + Irsko / Próza / Světová a česká literatura 19. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: NA VĚTRNÉ HŮRCE (EMILY BRONTEOVÁ)

Literární druh a žánr:
gotický, romanticko-realistický román (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1847 (těsně před smrtí autorky) – jde o jediný autorčin román; romantismus
Slovní zásoba:
spisovný jazyk , jednoduchý a i pro dnešního čtenáře dobře pochopitelný a čtivý
Stylistická charakteristika textu:
dílo obsahuje romantické motivy (logické vzhledem k období vzniku), méně i realistické prvky (což naopak nebylo v dané době zvykem); propracovaná atmosféra tajemné anglické přírody; částečně také hororové prvky; objevují se zde delší souvětí 

  Vypravěč

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?