Vladimir Nabokov - Lolita

Nabokov   lolita

Jednostránkový rozbor v PDF

Rusko / Próza / Světová literatura 20. a 21. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: LOLITA (VLADIMIR NABOKOV)

Literární druh a žánr:
postmoderní tragikomický román (próza, epika)
Literární směr:
poprvé vydáno r. 1955 – střední období autorovy tvorby; postmodernismus
Slovní zásoba:
jazyk je spisovný (někdy i s knižními výrazy), občas nalezneme i pasáže s častými vulgarismy; cizojazyčné výrazy (z francouzštiny)
Stylistická charakteristika textu:
text je pro čtenáře velice poutavý; jsou v něm zahrnuty prvky humoru i tragédie; text obsahuje jak čistě dějové vzpomínky, tak i nedějové pocity, vycházející z fantazie hl. postavy

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?