Petr Bezruč - Slezské písně

Bezruc%cc%8c   slezske%cc%81 pi%cc%81sne%cc%8c

Jednostránkový rozbor v PDF

Poezie / Česká literatura 20. a 21. století / Česká republika

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: SLEZSKÉ PÍSNĚ (PETR BEZRUČ)

Literární druh a žánr:
básnická lyricko-epická sbírka (poezie, lyrika/epika)
Literární směr:
dílo vznikalo v průběhu více než půlstoletí (od konce 19. stol. až do autorovy smrti); první básně byly otištěny v časopise Čas r. 1899; knižně vyšlo dílo poprvé r. 1903 (pod názvem Slezské číslo), pod názvem Slezské písně pak v r. 1909; v 60. letech 20. stol. došlo posmrtně k sestavení konečné podoby díla literárním kongresem; jde o jediné významnější autorovo dílo, tvořil ho celý život; anarchističtí buřiči*, symbolismus*, proletářství*
Slovní zásoba:
velmi bohatá slovní zásoba; spisovný jazyk často prolínaný hovorovou češtinou (sed, moh, nepomoh) s nářečními prvky z oblasti Slezska neboli dialektismy (roba, baba [žena], zkuň [odkud]), jizba [malá místnost])
Rytmus, verš, rým:
VERŠ: daktyl (místy daktylotrochej); RÝM: hl. střídavý ( a b a b )

...

Rozbor díla dále obsahuje rozšířený jazykový rozbor konkrétní textové ukázky včetně figur a tropů, rozbor textu, děj, charakteristiku postav, kompozici díla, prostor a čas, lyrický subjekt či vypravěče, význam díla (hlavní témata, myšlenky a motivy), historický, literární a umělecký kontext, a samozřejmě i přehled autorova života včetně jeho další tvorby, vlivy jak na toto dílo tak na autorovu tvorbu jako celek nebo různé inspirace tímto dílem v literatuře i mimo ni (např. známá zfilmování). A nakonec i nějaká ta dobová literární kritika, vnímání díla laickou veřejností a jeho proměny, aktuálnost tématu a zpracování díla nebo srovnání s vybraným literárním dílem.

Na úplném konci všech našich rozborů najdeš ještě jednu specialitu - vysvětlivky všech důležitých pojmů, které se v rozboru objevily.

 

 

rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2020, rozbor díla k maturitě 2021 z českého jazyka, ústní maturita 2021

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?