Karel Havlíček Borovský - Křest svatého Vladimíra

Borovsky   krest sv. vladimira

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Poezie / Světová a česká literatura 19. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: KŘEST SVATÉHO VLADIMÍRA (KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ)

Literární druh a žánr:
satirická básnická skladba (poezie, epika) – nedokončená
Literární směr:
vydáno r. 1855 – závěr autorova života i tvorby (autor tvořil (ale nedokončil) toto dílo ve vyhnanství v alpském Brixenu na sklonku svého života); český realismus
Jazyk a slovní zásoba:
velmi čtivý, hovorový a místy až vulgární jazyk – obecná až nespisovná čeština; občas vulgární výrazy
Rytmus, verš, rým:
přízvučný - líbivý a melodický verš

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?