Honoré de Balzac - Evženie Grandetová

Balzac   evzenie grandetova

Jednostránkový rozbor v PDF

Francie / Próza / Světová a česká literatura 19. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: EVŽENIE GRANDETOVÁ (HONORÉ DE BALZAC)

Literární druh a žánr:
společenský román (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1833 – jedno z prvních autorových děl; kritický realismus
Slovní zásoba:
spisovný jazyk; bohatá slovní zásoba (barvitost); občas archaismy a personifikace
Stylistická charakteristika textu:
časté barvité dialogy

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?