Arnošt Lustig - Dita Saxová

Lustig   dita saxova

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Česká literatura 20. a 21. století / Próza

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: DITA SAXOVÁ (ARNOŠT LUSTIG)

Literární druh a žánr:
psychologická novela (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1963 – rané období autorovy tvorby (Lustig dílo upravil a znovu vydal v roce 2007); 2. vlna poválečné prózy
Slovní zásoba:
spisovná čeština; přehledný a poměrně jednoduchý jazyk
Stylistická charakteristika textu:
jednoduché a výstižné dialogy; občas úryvky písňových textů hl. hrdinky

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?