Josef Kajetán Tyl - Strakonický dudák

Tyl face 200x200
Díla podle územní příslušnosti: Česká republika
Díla podle literárního žánru: Drama
Díla podle období: Světová a česká literatura 19. století

Ukázka

ROZBOR DÍLA: STRAKONICKÝ DUDÁK (JOSEF KAJETÁN TYL)

Literární druh a žánr:
divadelní hra (drama), někdy označovaná za tzv. dramatickou báchorku (pohádka)
Literární směr:
premiéra r. 1847 v Praze (Stavovské divadlo); romantismus
Slovní zásoba:
jazyk se výrazně liší u různých typů postav (víly hovoří ve vznešených verších, vyšší třída (princezna) nabubřele až povýšeně, prostý lid zase běžným lidovým jazykem); převažuje tedy lidová mluva (hovorové a zastaralé výrazy) - archaismy (apatyka, fortel), historismy a nespisovné až vulgární výrazy
Text:
nadpřirozené prvky (víly, divé ženy, začarované dudy, zjevení, apod.); různá lidová pořekadla a přísloví; občas složitá souvětí; humorné vyznění některých pasáží; řeč nadpřirozených postav (víl) se objevuje v podobě veršů; text ostatních postav v krátkých dialozích nebo v dlouhých monolozích; zastaralý a nezvyklý slovosled ve větách; převažuje přímá řeč, text však obsahuje také autorovy scénické poznámky (k chování postav, apod.)

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?