Eduard Bass - Klapzubova jedenáctka

Bass   klapzubova jedenactka

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Česká literatura 20. a 21. století / Próza

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA (EDUARD BASS)

Literární druh a žánr:
humoristický román (próza, epika) se sportovní tematikou
Literární směr:
vydáno r. 1922 – jedno z prvních autorových děl; česká meziválečná próza
Jazyk a slovní zásoba:
spisovná, dnes již lehce zastaralá čeština; občas slangové a hovorové výrazy ze sportovní (fotbalové) oblasti
Stylistická charakteristika textu:
text doplňují ilustrace Josefa Čapka, různé novinové články (se sportovní tematikou) a vyprávění hlavních aktérů příběhu

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?