Eduard Bass - Cirkus Humberto

Bass   cirkus humberto

Jednostránkový rozbor v PDF

Česká republika / Próza / Česká literatura 20. a 21. století

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: CIRKUS HUMBERTO (EDUARD BASS)

Literární druh a žánr:
generační román z cirkusového prostředí (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1941; jde o jedno z posledních autorových děl; próza v období německé okupace
Jazyk a slovní zásoba:
hovorová i spisovná čeština (hovorová čeština převažuje v přímé řeči postav, spisovná pak v monolozích vypravěče); bohatá slovní zásoba; časté slangové výrazy z cirkusového prostředí; občas lehce zastaralý jazyk; cizojazyčné prvky (např. z němčiny)
Stylistická charakteristika textu:
častá přímá řeč i delší vysvětlující a doplňující monology vypravěče (autora)

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?