Ray Bradbury - 451 stupňů Fahrenheita

Bradbury   451 stupnu fahrenheita

Jednostránkový rozbor v PDF

USA / Světová literatura 20. a 21. století / Próza

Ukázka rozboru v PDF

ROZBOR DÍLA: 451 STUPŇŮ FAHRENHEITA (RAY BRADBURY)

Literární druh a žánr:
vědecko-fantastický (sci-fi) román (próza, epika) s prvky antiutopie
Literární směr:
poprvé vydáno r. 1953 – jedno z prvních autorových děl; světová poválečná próza
Jazyk a slovní zásoba:
spisovný jazyk; nepříliš zabarvené výrazy
Stylistická charakteristika textu:
propracované popisy; spíše kratší dialogy

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál?
Podívej se na kompletní ukázku
Chceš sdílet stránku se svými kamarády?