Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Božena Němcová - Divá Bára

Nemcova face 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Česká republika
Díla podle období: Světová a česká literatura 19. století
Díla podle literárního žánru: Próza

Ukázka

ROZBOR DÍLA: DIVÁ BÁRA (BOŽENA NĚMCOVÁ)

Literární druh a žánr:
venkovská povídka (próza, epika)
Literární směr:
povídka poprvé vyšla r. 1856 v kalendáři nazvaném "Česká pokladnice" - pozdní období autorčiny tvorby; realismus s prvky romantismu
Slovní zásoba:
spisovná, ale poměrně zastaralá čeština (neobvyklý slovosled - "Obecní pastýř jmenoval se Jakub"), občas se zastaralými a hovorovými výrazy
Stylistická charakteristika textu:
dílo obsahuje prvky realismu (reálné zobrazení stavu venkovské společnosti), idealizovaný závěr knihy je naopak znakem romantismu; často dlouhé monology vypravěčky – autorky; také přímá řeč a dialogy

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autorka

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět