Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Molière - Tartuffe

Moliere   face 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Francie
Díla podle literárního žánru: Drama
Díla podle období: Světová a česká literatura do konce 18. století

Ukázka

ROZBOR DÍLA: TARTUFFE (MOLIERE)

Literární druh a žánr:
divadelní hra (drama) - veršovaná ostře satirická komedie
Literární směr:
poprvé uvedeno r. 1664 – vrcholné období autorovy tvorby; klasicismus
Slovní zásoba:
spisovný jazyk s občasnými hovorovými výrazy; slovní zásoba je poměrně jednoduchá a snadno pochopitelná (Molierovy hry byly určeny především obyčejnému a "lidovému" publiku); text je příjemně veršovaný a značně čtivý
Rytmus, verš, rým:
VERŠ: alexandrin (zpravidla 12-ti slabičný rýmovaný verš); RYTMUS: jamb

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět