Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Karel Hynek Mácha - Máj

Macha face 200x200 20 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Česká republika
Díla podle období: Světová a česká literatura 19. století
Díla podle literárního žánru: Poezie

Ukázka

ROZBOR DÍLA: MÁJ (KAREL HYNEK MÁCHA)

Literární druh a žánr:
lyricko-epická básnická skladba (poezie)
Literární směr:
vydáno r. 1836 – závěr autorovy tvorby i jeho života; český romantismus
Slovní zásoba:
množství metafor; časté a dlouhé řetězce oxymorónů (protikladů); básnické přívlastky; kontrasty; gradace; nádherné popisy romantické májové přírody a krajiny, dále také personifikace (připisování lidských schopností a vlastností neživým věcem)
Rytmus, verš, rým:
RYTMUS: zejména jamb (inspirace ze Shakespearových děl); RÝM: obkročný (abba)

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět