Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Jan Ámos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce

Komensky face 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Česká republika
Díla podle literárního žánru: Próza
Díla podle období: Světová a česká literatura do konce 18. století

Ukázka

ROZBOR DÍLA: LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE (JAN ÁMOS KOMENSKÝ)

Literární druh a žánr:
fiktivní alegorický cestopis (próza, epika)
Literární směr:
poprvé vydáno r. 1631 – autor však dílo začal tvořit již dříve, spíše v raném období své tvorby; baroko
Slovní zásoba:
spisovná čeština; zastaralý jazyk – mnoho knižních výrazů, přechodníků a infinitivních tvarů sloves (např. provandrovati, atd.); archaismy; bohatá slovní zásoba; zvukomalba
Stylistická charakteristika textu:
básnické prvky; občas forma dramatu; monology i dialogy; skrytá symbolika (alegorie)

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět