Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Franz Kafka - Zámek

Kafka face 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Česká republika
Díla podle období: Česká literatura 20. a 21. století
Díla podle literárního žánru: Próza

Ukázka

ROZBOR DÍLA: ZÁMEK (FRANZ KAFKA)

Literární druh a žánr:
rozsáhlý existenciální román (próza, epika)
Literární směr:
dílo bylo posmrtně vydáno r. 1926 (Maxem Brodem, Kafkovým přítelem); vytvořeno již r. 1922, ale nedokončeno; existencialismus
Slovní zásoba:
spisovný jazyk; poměrně moderní jazyk, občas mírně zastaralé a knižní výrazy; v přímé řeči občas hovorová mluva
Stylistická charakteristika textu:
text není vždy zcela jasně vyložitelný – ponechává na čtenáři jeho vlastní interpretaci (klasický prvek Kafkových děl); autor záměrně vyvolává stísněnou až depresivní atmosféru; text obsahuje také prvky expresionismu (nereálné až absurdní situace jsou prezentovány jako běžná skutečnost); najdeme také přímou řeč, většinou krátkého rozsahu; některé pasáže vyznívají spíše jako autorovy osobní pocity, což ukazuje na značný vliv expresionismu

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět