Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Božena Němcová - V zámku a v podzámčí

375px jan vil%c3%admek   bo%c5%beena n%c4%9bmcov%c3%a1 20 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Česká republika
Díla podle období: Světová a česká literatura 19. století
Díla podle literárního žánru: Próza

Ukázka

ROZBOR DÍLA: V ZÁMKU A V PODZÁMČÍ (BOŽENA NĚMCOVÁ)

Literární druh a žánr:

venkovská realistická povídka s romantickými prvky (próza, epika)

Literární směr:

poprvé vydáno r. 1856 – pozdní (vrcholné) období autorčiny tvorby; realismus

Jazyk a slovní zásoba:

převažuje spisovná čeština, často se však objevuje zastaralý (hovorový) jazyk - např. přechodníky; mnoho archaismů a dalších zastaralých tvarů; dále lidový jazyk, knižní výrazy, občas také cizí slova (z němčiny a z francouzštiny)

Stylistická charakteristika textu:

brilantní popisy chudího vesnického prostředí; často je použita přímá řeč; výrazný romantický prvek - idealizovaný závěr (v realistických dílech Boženy Němcové spíše výjimka); zastaralý slovosled v některých větách

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autorka

  Literární kritika

  Srovnání

  Ukázka

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět