Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Petr Šabach - Hovno hoří

501433 main 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Česká republika
Díla podle období: Česká literatura 20. a 21. století
Díla podle literárního žánru: Próza

Ukázka

ROZBOR DÍLA: HOVNO HOŘÍ (PETR ŠABACH) 

  Literární druh a žánr:

sbírka humoristických povídek (próza, epika)

  Literární směr:

poprvé vydáno r. 1994 – rané období autorovy tvorby (autorův druhý soubor povídek); česká literatura po roce 1990

  Slovní zásoba:

jednoduchý a srozumitelný jazyk; v autorské řeči (monolog vypravěče) převažuje spisovná čeština („s mým bratrem“, „každý den“), v přímé řeči, resp. dialozích občas nespisovný jazyk; místy hovorové výrazy, vulgarismy („vole“) a slangové výrazy

  Stylistická charakteristika textu:

ironické a satirické prvky; častá přímá řeč jednotlivých postav i dialogy; do textu jsou “pod čarou” vloženy kratší vstupy (rozhovory autora s jeho ženou nebo její poznámky)

  Vypravěč

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017, ukázka, pdf

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět