Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Irena Dousková - Hrdý Budžes

600px irena douskov%c3%a1  libri 2009  1 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Česká republika
Díla podle období: Česká literatura 20. a 21. století
Díla podle literárního žánru: Próza

Ukázka

ROZBOR DÍLA: HRDÝ BUDŽES (IRENA DOUSKOVÁ)  

  Literární druh a žánr:

groteskní román (próza, epika)

   Literární směr:

poprvé vydáno r. 1998 – druhé autorčino prozaické dílo; česká literatura po roce 1989; jedná se o první dílo autorčiny volné trilogie (dále díla “Oněgin byl Rusák” a “Darda”)

   Jazyk a slovní zásoba:

převažuje nespisovný (hovorový) jazyk, resp. obecná čeština (“bílej obličej”, “žádnej obrázek”), časté jsou vulgarismy, vzhledem k charakteru hlavní postavy také dětské výrazy

  Děj

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autorka

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

    

  

  

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět