Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Michal Viewegh - Báječná léta pod psa

Viewegh face 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Česká republika
Díla podle literárního žánru: Próza
Díla podle období: Česká literatura 20. a 21. století

Ukázka

ROZBOR DÍLA: BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA (MICHAL VIEWEGH)

Literární druh a žánr:
společenský román (próza, epika)
Literární směr:
poprvé vydáno r. 1992 – rané období autorovy tvorby – jedno z jeho prvních děl; česká literatura po roce 1990
Slovní zásoba:
převažuje spisovná čeština – občas hovorový jazyk (zejména v emotivních dialozích)
Stylistická charakteristika textu:
satirické a humoristické prvky; spíše kratší a stručnější dialogy; do textu jsou vloženy kratší vstupy (rozhovory mezi nakladatelem a Kvidem o přijatelnosti jeho literárních pokusů)

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět