Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Josef Karel Šlejhar - Kuře melancholik

Slejhar face 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Česká republika
Díla podle literárního žánru: Próza
Díla podle období: Světová a česká literatura 19. století

Ukázka

ROZBOR DÍLA: KUŘE MELANCHOLIK (JOSEF KAREL ŠLEJHAR)

Literární druh a žánr:
naturalistická povídka (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1889 – jedno z prvních autorových děl; naturalismus
Slovní zásoba:
jazyk je spíše hovorový, poměrně zastaralý a složitý; objevíme zde množství přechodníků, nezvyklý (zastaralý) slovosled ve větách i konkrétní zastaralé výrazy (archaismy) a nářeční prvky
Stylistická charakteristika textu:
v textu jednoznačně převažuje monolog vypravěče, občas také přímá řeč jednotlivých postav; text má silnou citovou rovinu, která razantně apeluje na čtenáře; autor používá velmi podrobné popisy (zřejmý znak naturalismu)

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět